Mevzuat ve Rehberler

KANUNLAR

 1. İş Kanunu (Kanun No: 4857)
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun No: 6331)
 3. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kanun No: 5510)
 4. Borçlar Kanunu (Kanun No: 6098)
 5. Türk Ceza Kanunu (Kanun No: 5237)
 6. Vergi Usul Kanunu (Kanun No: 213)
 7. Türk Ticaret Kanunu (Kanun No: 6102)

TÜZÜK, YÖNETMELİK ve TEBLİĞLER

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 6. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 7. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 8. Titreşim Yönetmeliği
 9. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 10. Gürültü Yönetmeliği
 11. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
 12. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 13. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 14. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 15. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 16. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 17. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 18. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 19. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 20. İSG ve OSGB'lerde Bulundurulacak Asgari Malzeme Listesi
 21. Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları

 

 

HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür. İşyerlerinizin bu personelin hangisinden ne kadar süre hizmet alması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Devamını oku...

 

NACE KODLARI / TEHLİKE SINIFLARI

NACE Kodunuz, İSG Hizmetleri bakımından tâbi olacağınız kuralların ve bu kapsamda hizmet sürelerinizin belirlenmesi bakımından önemlidir. Kanun kapsamındaki tehlike sınıflarından hangisinde faaliyet gösterdiğinizin bilinmesi için NACE Kodunuzun bilinmesi gerekir.

Devamını oku...

 

İSG CEZALARI

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yerine getirmek zorunda oldukları yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi ciddi para cezalarına neden olur. Her yıl yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenen bu cezalarla karşı karşıya kalmamak için lütfen İSG yükümlülüklerinizi yerine getirin.

Devamını oku...