MAYIN TEMİZLİĞİNDE İSG

 

Doğası gereği yüksek risk içeren mayın temizleme işinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, hem yasal gereklilikleri iyi bilen hem de bu alanda uzmanlaşmış, deneyim sahibi personel tarafından, profesyonel bir anlayışla yürütülmelidir. SIFIR RİSK OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında MAYIN TEMİZLEME PROJERİNİ üstlenmiş şirketlere hizmet vermek üzere profesyonel olarak örgütlenmiştir.

SIFIR RİSK, Mayın Temizleme Projelerinde  temel olarak DOKTORLAR, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, MEDİKLER ve AMBULANS ŞOFÖRLERİYLE hizmet verir. Bu personel, projelerde şu görevleri yerine getirir:

DOKTORLAR:

 • Revir, ambulans ve iş yeri hekimliği hizmetlerini aynı anda yürütürler.
 • Çalışma saatleri içinde her bir doktor, ekibiyle birlikte mayın temizleme sahasında hazır bulunur.
 • Kamp alanında bulunan revirde, gerektiğinde çalışma saatleri dışında da hizmet verirler.
 • Her bir doktor 6 Medik, 1 Ambulans Sorumlusu Medik ve 1 Ambulans Şoförü ile birlikte hizmet verir.
 • Çalışma saatlerinde doktorlar mayın temizleme sahasına en az 50 metre mesafede oluşturulmuş olan kontrol noktasında (güvenli alan) sürekli biçimde hazır bulunur. Bu noktada doktorla birlikte en az 1 ambulans sorumlusu medik ve 1 ambulans şoförü bulunur.
 • Ekipteki diğer 6 mediğin her birinin sorumlu olduğu bir mayın arama timi bulunur. Her medik, timinin bulunduğu noktaya travma çantasıyla birlikte gider ve orada kendisi için oluşturulmuş güvenli bir noktada bekler.
 • Ambulans sorumlusu medik ise ambulans malzemelerinin sürekli kontrolü, ambulansın düzeni ve temizliğinden sorumludur.
 • Mayın temizleme alanında gerçekleşebilecek herhangi bir kaza durumunda ilk müdahaleyi o timden sorumlu medik gerçekleştirir. İlk müdahalenin ardından kaza geçiren kişi hızla ambulansa taşınır. Ambulansta bulunan doktor burada asıl müdahaleyi yapar. Şartlar gerektiriyorsa kaza geçiren kişi hızlı bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna nakledilir.
 • Ambulans ekibi aynı zamanda Mayın Temizleme Sahasına giren tüm kişilerden sorumludur. Bu alana arama ekibi dışında giren her kişi kayıt altına alınır. Kişinin kimlik bilgileri, bölgeye giriş amacı, giriş-çıkış saatleri, kan grubu gibi bilgiler eksiksiz olarak ambulans ekibi tarafından alınır.
 • Ambulans ekibi, sahadaki medikler ile her yarım saatte bir, proje kontrol noktalarıyla ise saatte bir telsiz kontrolü yaparak iletişimin sürekliliğini de sağlar.
 • Doktorlar ayrıca iş yeri hekimi olarak personelin sağlık gözetiminden sorumludur, işe giriş ve periyodik muayenelerini gerçekleştirir, gerekli eğitimleri verir.

MEDİKLER:

 • Revir ve ambulans hizmetini birlikte yürütürler.
 • Çalışma saatleri dışında revirde sıralı sistemle icap görevi yaparlar.
 • Çalışma saatlerinde ambulansla birlikte mayın temizleme sahasına intikal eder, sorumlu oldukları timin yakınındaki güvenli noktada sürekli hazır bulunurlar.
 • Her bir medik bir travma çantası taşır. Bu çantada standartlar listesinde yer alan tüm malzeme ve ilaçlar eksiksiz bulunmak zorundadır. Medikler kendilerinde bulunan kontrol listelerini kullanarak çantalarını her gün kontrol ederler.
 • Medikler herhangi bir kaza ya da acil durumda ilk müdahaleyi yapan görevlilerdir. Hastanın ya da yaralının stabil hale getirilerek hızla ambulansa nakledilmesi mediklerin görevidir.
 • Her bir medik, yanında taşıdığı telsizden, yarım saatte bir yapılan kontrollere cevap vermek zorundadır.

İSG UZMANLARI:

 • Yıllık eğitim planlarını hazırlarlar.
 • Yıllık faaliyet planlarını hazırlarlar.
 • İSG Eğitimlerini verir, sınavları gerçekleştirir, sertifikaları hazırlarlar.
 • İş başı eğitimlerini hazırlarlar.
 • Risk değerlendirmelerini hazırlarlar.
 • Acil eylem planlarını düzenlerler.
 • Kurul toplantılarını düzenleyip rapor tutarlar.
 • İSG defteri ile kayıtları tutarlar.
 • Saha toplantılarına katılıp rapor tutarlar.
 • Lot brifinglerine katılırlar.
 • Sahadaki yaşam alanlarının kontrollerini yaparlar ve buralardaki ihtiyaçlarıyla ilgili olarak lojistik sorumlusuyla koordineli çalışırlar.
 • Servis araçlarının kontrollerini yaparlar.
 • Köpek eğitim sahasını kontrol ederler.
 • Ofis odalarının ergonomik durumunu kontrol ederler.
 • Kamp amiri ile birlikte şantiye sahasını sürekli kontrol ederler.
 • Ambulansların kontrollerini yaparlar.
 • Yangın tüplerinin kontrollerini yaparlar.
 • Elektrik, jeneratör, su ihtiyaçları, taşıma ve depolama konularında kamp amiri ile koordineli çalışırlar.
 • Ortam gözetimi yaparak çalışanların psikolojik durumlarını gözetirler.

AMBULANS ŞOFÖRLERİ:

 • Mayın temizleme sahasında sürekli biçimde ambulansın hemen yanında bulunurlar.
 • Ambulansın sürekli harekete hazır halde bulunmasından sorumludurlar. Kontrol listesi çerçevesinde günlük kontrolleri yaparak eksiklikleri ambulans sorumlusuna bildirirler.

 

 

 

HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür. İşyerlerinizin bu personelin hangisinden ne kadar süre hizmet alması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Devamını oku...

 

NACE KODLARI / TEHLİKE SINIFLARI

NACE Kodunuz, İSG Hizmetleri bakımından tâbi olacağınız kuralların ve bu kapsamda hizmet sürelerinizin belirlenmesi bakımından önemlidir. Kanun kapsamındaki tehlike sınıflarından hangisinde faaliyet gösterdiğinizin bilinmesi için NACE Kodunuzun bilinmesi gerekir.

Devamını oku...

 

İSG CEZALARI

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yerine getirmek zorunda oldukları yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi ciddi para cezalarına neden olur. Her yıl yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenen bu cezalarla karşı karşıya kalmamak için lütfen İSG yükümlülüklerinizi yerine getirin.

Devamını oku...