VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuz; Ülkemizin ekonomik kalkınmasının kesintisiz biçimde devamını sağlamak adına işyerlerinin verimliliğini yükseltecek sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren “iş sağlığı ve güvenliği” kültürünün gelişip yaygınlaşmasında Türkiye’nin öncü OSGB’si olmaktır.

Misyonumuz; İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuatın gereklerini tam olarak yerine getirmenin yanısıra mevzuatın ötesinde araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla işyerlerinde sağlık ve güvenlik konusundaki mevcut tüm riskleri sıfırlamaya yönelik uygulamaları gerçekleştirmektir.

Değerlerimiz; İnsana, işimize ve işinize saygı en temel değerimizdir. İşimizin, hizmet verdiğimiz işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği bakımından son derece önemli olduğunun her zaman farkında olarak hareket ederiz. İşyerlerinin gelişerek varlıklarını sürdürmesi ve çalışanların sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini mevzuata uygunluk yanında etik açıdan da en üst seviyede yerine getirmeyi varlığımızın ilk ve en büyük sebebi olarak görür, tüm hizmetlerimizi bu çerçevede sunarız.   

 

HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür. İşyerlerinizin bu personelin hangisinden ne kadar süre hizmet alması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Devamını oku...

 

NACE KODLARI / TEHLİKE SINIFLARI

NACE Kodunuz, İSG Hizmetleri bakımından tâbi olacağınız kuralların ve bu kapsamda hizmet sürelerinizin belirlenmesi bakımından önemlidir. Kanun kapsamındaki tehlike sınıflarından hangisinde faaliyet gösterdiğinizin bilinmesi için NACE Kodunuzun bilinmesi gerekir.

Devamını oku...

 

İSG CEZALARI

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yerine getirmek zorunda oldukları yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi ciddi para cezalarına neden olur. Her yıl yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenen bu cezalarla karşı karşıya kalmamak için lütfen İSG yükümlülüklerinizi yerine getirin.

Devamını oku...