İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Şirketimiz, bünyesinde tüm sınıflarda (A-B-C) belgeli ve tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları istihdam etmekte ve bu uzmanlar aracılığıyla, mevcut mevzuat çerçevesinde iş yerlerine ihtiyaç duydukları iş güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmetleri ve eğitim hizmetlerini vermektedir.
SIFIR RİSK OSGB olarak İş Güvenliği konusunda şu temel hizmetleri vermekteyiz:
 • İş Güvenliği Hizmeti
 • Risk Analizi
 • Acil Durum Planı
 • Temel İş Güvenliği Eğitimleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
Bu çerçevede mevzuat gereği sorumluluğumuz altında olan hizmetler şunlardır:
 • İşyerlerinde çalışma ortamlarının iş güvenliği açısından teknik kontrolünün ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin sağlanması,
 • Çalışmaların mevzuatlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, her an denetimlere hazır hale getirilmesi,
 • İş Güvenliği Kurulunun oluşturulması, toplantıların belirlenen sürelerde düzenli olarak yapılması, alınan kararların uygulanması, denetim-gözetim ve raporlama çalışmalarının yapılması,
 • İş Güvenliği ile ilgili gerekli tüm eğitimlerin verilmesi (İşe Giriş Eğitimleri, Temel İSG Eğitimleri, Mesleki Teknik Eğitimler, Risk Değerlendirme Eğitimleri, Acil Durum Eğitimleri ve Tatbikatlar, İlkyardım Eğitimleri vs),
 • İş Güvenliği ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla olan her türlü plan, program ve çalışmaların koordinasyonu ve takibi hizmetlerinin verilmesi.
Kanunen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı aşağıdakileri yapmak ve/veya yaptırmak zorundadır:
 • İş sağılığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
 • Kurulun eğitilmesi,
 • Acil durum planı ve Acil eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
 • Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlamak,
 • Acil durum ekiplerinin kurulması ve görevlerinin belirlenmesi,
 • Yıllık eğitim planlarını hazırlayarak eğitimleri verilmesi ve /veya verdirilmesi,
 • Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
 • İç denetimlerin yapılması, raporlanması,
 • İç yönetmeliğin oluşturulması,
 • Tatbikatların yaptırılması.

Tüm bu görevler Ortak Sağlık ve Güvenlik Merkezi olarak sorumluluğumuz altında mevzuata uygun, yüksek kalitede yerine getirilmektedir.

ACİL DURUM PLANI VE UYGULAMALARI

Acil durum planlaması, meydana gelebilecek yangın, sel, deprem vb. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük hasar ve zarara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi, gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Bu amaçla firmaların acil durum planlamasını yapmaları, en az altı ayda bir tatbikatla personelin eğitimini ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Firmaların olası acil durumlara hazırlık için aşağıdakileri belirlemesi, uygulaması gereklidir. SIFIR RİSK OSGB olarak bu hizmetleri firmalara sunmaktayız.

 • Acil durum planları,
 • Koruma ve güvenlik planları,
 • Tahliye planlamaları,
 • Acil durum ekipleri,
 • Haberleşme planları,
 • Çevre kazalarına karşı alınacak önlemler,
 • Toplanma bölgeleri belirlenmesi
 • Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryoları ve raporlamaları,
 • Yasal yazışmalar.

 

HİZMET SÜRESİ HESAPLAMA

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür. İşyerlerinizin bu personelin hangisinden ne kadar süre hizmet alması gerektiği yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Devamını oku...

 

NACE KODLARI / TEHLİKE SINIFLARI

NACE Kodunuz, İSG Hizmetleri bakımından tâbi olacağınız kuralların ve bu kapsamda hizmet sürelerinizin belirlenmesi bakımından önemlidir. Kanun kapsamındaki tehlike sınıflarından hangisinde faaliyet gösterdiğinizin bilinmesi için NACE Kodunuzun bilinmesi gerekir.

Devamını oku...

 

İSG CEZALARI

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yerine getirmek zorunda oldukları yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi ciddi para cezalarına neden olur. Her yıl yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenen bu cezalarla karşı karşıya kalmamak için lütfen İSG yükümlülüklerinizi yerine getirin.

Devamını oku...